Venerable Ashin U Kit Sa Ya Na

Venerable Ashin U Kit Sa Ya Na

Sayardawgyi - Venerable Ashin U Kit Sa Ya Na 

Agga Maha Kamatthana Cariya, Senior Mogok Nayaka Sayadaw 

Place of Birth: Tain Pyin Ywar Village, Yanbywe Township, Rakhine State, Myanmar 

Nationality: Myanmar

Education: Dhammacariya Agga Maha Kamatthana Cariya